Shopping Bag

Mini Skirts

Magento\Catalog\Block\Product\ListProduct\InterceptorSELECT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `stock_status_index`.`stock_status` AS `is_salable`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price` FROM `shcatalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `shcatalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=1 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id='111' INNER JOIN `shcataloginventory_stock_status` AS `stock_status_index` ON e.entity_id = stock_status_index.product_id AND stock_status_index.website_id = 0 AND stock_status_index.stock_id = 1 INNER JOIN `shcatalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `shsearch_tmp_607228d1d43dc5_91482794` AS `search_result` ON e.entity_id = search_result.entity_id WHERE (stock_status_index.stock_status = 1) ORDER BY `cat_index`.`position` asc, `cat_index`.`position` asc LIMIT 10
Grid List

10 Items

Set Descending Direction
 1. Rose skirt
  ₹1,299.00
 2. Kate skirt
  ₹1,299.00
 3. Peacock Mini Skirt
  ₹1,099.00
 4. Fiesta Skirt
  ₹1,499.00
 5. Tamara mini skirt
  ₹1,299.00
 6. Silvia stripe skirt
  ₹1,199.00
 7. Fuchsia Mini Skirt
  ₹999.00
 8. Amelia skirt
  ₹1,299.00
 9. Black Mini Skirt
  ₹999.00
 10. Ariana Tiered Skirt
  ₹1,599.00
Grid List

10 Items

Set Descending Direction